KÖPPROCESS

När Ni har funnit den egendom som Ni önskar att köpa, är det första steget att komma överens och därefter säkra det överenskomna priset.

Vidare genom att göra en reservation och uppföra kontrakt mellan köparen, säljaren samt mäklaren - då reservationen är överförd och alla parter signerat ges kontraktet laga kraft.
Depositionen som förts över när Ni funnit rätt bostad skall vara starten.

Er advokat hjälper Er med att utföra alla nödvändiga kontroller på bostaden.

Om Er advokat upptäcker några belastningar eller oegentligheter som faller på bostaden så kommer Er deposition att återföras i sin helhet - om det ej går att lösa på ett friktionsfritt vis.
Din advokat kommer att kontrollera att egendomen är "som annonserats", med dess byggyta eventuell tomt, att alla uppgivna kvm stämmer samt att säljarna har fullständig äganderätt på bostaden och att de får sälja den samt att bostaden ej har någon ytterligare belastning vare sig det rör sig om något med byggnadsmässigt, ekonomiskt eller om några giltiga dokument finns som belastar bostaden.
När Er advokathar intygat att fastigheten är fri från alla belastningar går Ni vidare till nästa steg.

En privat köpeavtalet undertecknas med säljaren och det är praxis att 10% i handpenning betalas (minus de första Ni lagt i reservation)

Genom att underteckna köpeavtalet är nästa naturliga steg att invänta avtalad dag för Lagfartsskrivning.

Den dagen skall även resterande medel betalas i sin fullo och bör finnas synliga på konto cirka en vecka innan skrivning.

Ni tillhandahåller kopia på lagfarten samma dag och kommer att få en officiell kopia kort därefter.

Fastigheten måste registreras i Registro de la Propiedad (Property Registry) för bli en offentlig handling.

Detta tar vanligtvis ett par månader.

Från dagen sv undertecknandet kommer du att ansvara för slla avgifter såsom el och vatten samt eventuella föreningsavgifter etc.

De dyker säkert upp många frågor kring de senare detaljerna kring köpet vilket är helt normalt.
Er advokat ger säkradt svaren, som dessutom kommer att ombesörja att alla kostnader i den mån det går dras via autogiro (att rekommendera) med mera.
Sex veckor är en normal tidsperiod från kontraktsskrivning till lagfartsskrivning/tillträde.
Däremot kan processen göras snabbare eller sättas på längre tid för att passa alla parters behov och önskan.
Det finns naturligtvis övriga kostnader i samband med köp av fastighet i Andalusien, Spanien. Dessa kan variera mellan 8% och 12% beroende på vilken typ av egendom som Ni köper:
Nybyggda fastigheter:

  • Skatt 10% IVA (moms på inköp av en helt ny fastighet)
  • ITP Transfer skatt på köp av en andrahandsegendom:

- 8% upp till 400.000 € köpeskilling
- 9% upp till 700.000 € köpeskilling
- 10% över 700.000 € köpeskilling

  • Ytterligare 1,5% AJD (Stämpelskatt) betalas för endast helt ny egenskap - det gäller inte för återförsäljning egendom.
  • Advokat 1 % plus moms
  • Notarie 1 % plus moms

Vi är Er behjälpliga med vidare frågor och är glada att få hjälpa Er hitta Er drömbostad i solen.

 

FINANSIERING I SPANIEN

Några av de spanska bankerna vi arbetar med för närvarande finansierar upp till 100% av fastigheten köpeskillingen, och i vissa fall med 100% av alla spanska statsskatter inklusive advokatkostnader.

Alla spanska banker arbetar med Euribor plus ränta.

Detta är den brittiska motsvarigheten till Bank of England basränta, plus en marginal över.

Euribor, (European Interbank Offered Rate) är för närvarande baserad på 57 europeiska banker låna medel från varandra.

Euribor hastigheten meddelar sent på morgonen, centraleuropeisk tid, på en daglig basis.

Detta gäller särskilt när man inser att en del av våra fantastiska egenskaper för närvarande diskonteras med så mycket som 50%.

Verkligheten är en permanent andra familj fritidshus kan bli din från så lite som 400 € per månad. Vi kan även ordna en 110% inteckning för dig, som omfattar stämpelskatt, skatter och legals.

Intrest priser för tillfället 3-3,5% i 110% inteckningar.

Finns fler frågor som Ni skulle vilja ställa efter att ha läst denna sidan, varför inte överväga att tillsammans med en av våra kollegor?

Lämna dina kontaktuppgifter längst ned på sidan och vi kontaktar dig - varmt välkomna!